کارگران هرات صدای اعتراضی‌شان را در مقابل حکومت بلند کردند

کارگران هرات صدای اعتراضی‌شان را در مقابل حکومت بلند کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :