یک کارمند استرالیایی مؤسسه اکبر از سوی دو مرد مسلح ناشناس ربوده شد.
یک مقام امنیتی به شرط حفظ نامش در خبر گفت، این کارمند که یک زن استرالیایی است، از سرک هشتم قلعه فتح الله ربوده شد و پولیس برای شناسایی رباینده‌گان و روشن شدن قضیه تلاش دارد.
از سوی دیگر، یک منبع مؤسسه اکبر نیز گفت، کارمند ربوده شده آنها در بخش بلند بردن ظرفیت های مؤسسات غیر دولتی، کار می‌کرد.
پولیس کابل از ارائه جزئیات در مورد این رویداد خودداری کرده‌است.
حدود شش ماه پیش، از همین منطقه کابل مردان مسلح جودیت دیسوزا کارمند هندی مؤسسه آغا خان را ربودند که پس از چهار ماه در نتیجه تلاش پولیس رها شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: