شماری از کارمندان بخش سرسبزی شهرداری هرات می گویند که از ۷ ماه به این طرف معاش اضافه کاری شان را دریافت نکرده اند.

 

آنان می‌گویند که شهرداری هرات باعث سرگردانی شان شده است.

کارمندان شاکی افزوده اند که در حال حاضر اکثر آنان با مشکلات سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند اما شهرداری این ولایت در برابر خواسته‌های شان بی‌تفاوت بوده است.

شورای ولایتی هرات هم وجود این مشکل را برخاسته از سهل انگاری ها در شهرداری هرات می داند.

کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات می گوید که روند سرپرستی در شهرداری این ولایت باعث بروز این مشکل گردیده است.

اما شهرداری هرات می‌گوید که ۱۰ درصد از حقوق اضافه کاری این کارمندان پرداخت شده است.

احمد حامد جازمی، سرپرست آمریت عواید و محاسبه شهرداری هرات می‌گوید که دیر رسیدن بودجه از مرکز و امضاء نشدن سند بودجه حقوق اضافه کاری از سوی مقام های مرکزی، سبب تاخیر در پرداخت حقوق اضافه کاری کارمندان این اداره شده است.

 

بیشتر بخوانید:

کارمندان بخش سرسبزی؛ از 7 ماه به این طرف حقوق اضافه کاری دریافت نکرده اند

کارمندان بخش سرسبزی؛ از ۷ ماه به این طرف حقوق اضافه کاری دریافت نکرده اند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: