عبدالملک کاتبی سرپرست ریاست اراضی ولایت هرات می‌گوید، بخاطر باز پس گیری اراضی غصب شده در هرات از سوی غاصبین زمین مورد تهدید قرار میگیرد.

 

او می‌افزاید، اخیرا غاصبین زمین به دروازه خانه اش امده و خانواده اش را  تهدید نمودند که برای گرفتن زمین‌های شان از سوی اداره اراضی هرات تلاش نشود.

به اساس معلومات ارائه شده در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار جریب زمین در ولایت هرات مورد غصب قرار گرفته که تمامی این غاصبین شامل زورمندان و در برخی موارد مقام های دولتی  می باشد.

وی گفت:

” این اداره توانایی باز پس گیری تمامی اراضی غصب شده را از دست زورمندان ندارد.”

عبدالملک کاتبی رییس اداره اراضی هرات هرچند تاکید دارد که در سال جاری میزان غصب زمین در هرات کاهش یافته است.

اما می افزاید:

” دست داشتن زورمندان در غصب زمین، روند باز پس گیری اراضی غصب شده را با مشکل مواجه ساخته است.”

مسئولان اداره اراضی هرات می‌گویند، در سال جاری مالی حدود ۲۰۰ قضیه غصب زمین را محول دادگاه نموده اند که تا کنون قضایای بررسی شده به نفع دولت فیصله شده و زمین‌های غصب شده  پس گرفته شده اند.

اما به گفته همین مسئولان تا زمانیکه حکومت در راستای باز پس گیری اراضی دولتی برنامه جدی روی دست نگیرد بخش زیادی از اراضی دولتی  و شخصی افراد در هرات، تحت غصب قرار خواهد داشت.

 

بیشتر بخوانید :

زمین‌های معلمان ننگرهاری از سوی زورمندان غصب شده است
غنی: زمین‌های غصب شده را از چنگال غاصبان درمی‌آوریم

 

کاتبی: بخاطر باز پس گیری اراضی غصب شده مورد تهدید قرار می‌گیرم

کاتبی: بخاطر باز پس گیری اراضی غصب شده مورد تهدید قرار می‌گیرم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :