مقام‌ها در وزارت مالیه گفته‌اند که در آینده نزدیک کابل میزبان نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ترکمنستان خواهد بود.
در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت مالیه به نشر رسیده، آمده است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه که به ترکمنستان سفرکرده می‌گوید در آینده نزدیک، کابل میزبان نشست مشترک اقتصادی افغانستان – ترکمنستان خواهد بود.
آقای حکیمی در رأس هیئت بلندپایۀ دولتی برای گفتگوهای اقتصادی به عشق‌آباد سفرکرده و ظاهراً به توافق‌هایی نیز دست‌یافته است.
هیئت افغانستانی با مقام‌های ترکمنستانی روی پیگیری تعهدات صورت گرفته در مورد سفر اخیر رییس‌جمهور غنی به عشق‌آباد نیز تأکید کرده‌اند.
در خبرنامه آمده است؛ پیشبرد ۲۱ پروژه انکشافی از طریق کمک‌های بلاعوض ترکمنستان، چگونگی پیشرفت در تصامیم اتخاذشده بعد از تدویر پنجمین نشست همکاری‌های مشترک اقتصادی، شیوه تمویل و تمدید خط آهن و خریداری نفت و گاز از موارد موردبحث هیئت افغانستانی با مقام‌های ترکمنستانی دانسته شده است.
گفته می‌شود که هیئت افغانستانی با یخشی گلدی کاکایوف، معاون رییس‌جمهور در امور نفت و گاز، استلیقوف، معاون شورای وزیران در امور خط آهن و ترانسپورت و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدارهایی داشته است.
دو طرف بر تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تأکید کرده و خواستار اقدامات عملی در این مورد شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: