ژنرال نیکلسن: آمریکا جایگزین مردم افغانستان در مذاکره با طالبان نیست

ژنرال نیکلسن: آمریکا جایگزین مردم افغانستان در مذاکره با طالبان نیست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :