انفجار در یک دانشگاه خصوصی در کابل، سه زخمی برجا گذاشت

انفجار در یک دانشگاه خصوصی در کابل، سه زخمی برجا گذاشت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :