قرار است چندین عملیات گسترده برای پاک‌سازی هراس‌افگنان در ولایت‌های هرات، فراه، غور و بادغیس راه‌اندازی شود.
عبدالرئوف احمدی، سخنگوی زون ۶۰۶ انصار با بیان این مطلب می‌گوید که این سری عملیات به‌خاطر پیش‌گیری عملیات مخالفان مسلح راه‌اندازی می‌شود.
به گفتۀ احمدی، ۹ ولسوالی در ولایت‌های فراه و بادغیس در تیر راس حملات مخالفان قرار دارد.
این در حالی است که با آغاز سال‌جاری در برخی از ولایت‌های زون غرب، تحرک مخالفان مسلح افزایش یافته است.

 

چندین عملیات برای سرکوب هراس‌افگنان در زون غرب راه‌اندازی می‌شود

چندین عملیات برای سرکوب هراس‌افگنان در زون غرب راه‌اندازی می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید: