مسئولان مرکز بازرگانی ویژه زنان “خدیجه الکبری”، از رونق افتادن فعالیت‌های بازرگانی زنان هراتی سخن می‌زنند.
نفس‌گل جامی، مسئول این مرکز بازرگانی به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل نبود حمایت مردمی و حکومتی، فعالیت‌های بازرگانی برای زنان در این مرکز تنگ شده است و هم اکنون برخی از زنان بازرگان، از فعالیت‌های اقتصادی دست کشیدند.
خانم جامی، از مردم و دولت می‌خواهد که در راستای حمایت از زنان بازرگان در هرات، گام‌های عملی بردارند.
بر اساس گفته‌های مسئولان مرکز بازرگانی ویژه زنان در هرات، هم اکنون حدود ۱۰ الی ۱۲ دکان در این مرکز، به دلیل چالش‌های اقتصادی فزاینده مسدود می‌باشد.

 

چرخۀ بازرگانی زنان هراتی از چرخش خواهد افتاد

چرخۀ بازرگانی زنان هراتی از چرخش خواهد افتاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: