برخی از فعالان حقوق زن و مسئولان اداره‌های محلی هرات، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های زنان روستایی را امروز (پنج شنبه) در باغ “شمیره” به بررسی گرفته‌اند.
محبوبه جمشیدی، رییس ادارۀ امور زنان هرات، از وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی زنان در ولسوالی‌ها ابراز نگرانی می‌نماید.
خانم جمشیدی، از حکومت و نهادهای امدادرسان می‌خواهد که در بخش بلند بردن مهارت‌های زنان روستایی تلاش نمایند.
در این میان، سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات، راه‌اندازی پروژه‌ها در ولسوالی‌های را، در زمینه توانمند سازی زنان موثر ارزیابی نمی‌کند.
به گفتۀ خانم حسینی، زنان در بخش آموزش با مشکلات فراوانی در روستاها روبرو هستند.
در این میان، زنان شرکت کننده در این نشست، از حکومت می‌خواهند که در بخش توانمند سازی زنان در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تلاش نمایند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که همواره نگرانی‌های در پیوند به موثر نبودن پروژه‌ها در راستای توانمند سازی روستایی در کشور وجود داشته است.

 

پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های زنان روستایی در هرات بررسی شد برخی از فعالان حقوق زن و مسئولان اداره‌های محلی هرات، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های زنان روستایی را امروز (پنج شنبه) در باغ "شمیره" به بررسی گرفته‌اند.

پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های زنان روستایی در هرات بررسی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: