بازداشت یک تن به ظن نگهداری و حمل سلاح در هرات

بازداشت یک تن به ظن نگهداری و حمل سلاح در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :