پولیس هرات یک ساکن اصلی ولایت ننگرهار را از نزد آدم ربایان آزاد کرد

پولیس هرات یک ساکن اصلی ولایت ننگرهار را از نزد آدم ربایان آزاد کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :