فردی به ظن دست داشتن در فعالیت‌های هراس افگنانه در هرات بازداشت شد

فردی به ظن دست داشتن در فعالیت‌های هراس افگنانه در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :