پولیس هرات آماده تامین امنیت روز دوم انتخابات است

پولیس هرات آماده تامین امنیت روز دوم انتخابات است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :