پولیس هرات: هیچ کس حق بسته کردن دروازه کمیسیون انتخابات را ندارد

پولیس هرات: هیچ کس حق بسته کردن دروازه کمیسیون انتخابات را ندارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :