مقام‌های پولیس هرات می‌گویند که توقف موترهای شیشه سیاه و موترهای ویشی از بامداد امروز را آغاز کردند.
عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به “تلویزیون چکاد ” می‌گوید که بر اساس فرمان جنرال مجید روزی فرمانده امنیه این ولایت نیروهای پولیس مکلف به توقف تمامی موترهای شیشه سیاه و موترهای قاچاقی “ویشی ” هستند.
آقای احمدی می‌گوید که این فرمان‌بر تمامی اشخاص دارنده این نوع وسایط تطبیق می‌شود.
این تصمیم را پولیس هرات پس‌ازآن می‌گیرد که در چند روز اخیر ۲ ولسوالی این ولایت شاهد حملات تهاجمی طالبان بوده است واختطاف، سرقت‌های مسلحانه و انفجار هنوز هم در این ولایت جریان دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: