یک فرد به ظن سرقت مسلحانه در هرات بازداشت شد

یک فرد به ظن سرقت مسلحانه در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :