پولیس هرات، دو تن را به ظن انتقال مواد مخدر بامداد امروز در ولسوالی انجیل این ولایت بازداشت کرد.
به اساس خبرنامه فرماندهی پولیس هرات، این افراد به گونه ماهرانه ۱۳ کیلو گرام مواد مخدر نوع “تریاک” را در یک کسپول گاز جاسازی کرده بودند.
در خبرنامه آمده است که تحقیقات از این افراد جریان دارد.

 

پولیس دو تن را به ظن انتقال مواد مخدر در ولسوالی انجیل بازداشت کرد

پولیس دو تن را به ظن انتقال مواد مخدر در ولسوالی انجیل بازداشت کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: