پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد

 

گزارش‌ها از ترکیه می‌رساند که پولیس این کشور در جریان تظاهرات ضد دولتی، ۶۱ تن را بازداشت کرده‌است.

این افراد در حمایت از دو آموزگار که دو ماه پیش به دلیل اعتصاب غذا بازداشت شدند،‌ دست به تظاهرات زدند.

پولیس با استفاده از گاز فلفل و ماشین‌های آب پاش تجمع کنندگان را متفرق و تعدادی را نیز بازداشت کرد .

یک استاد ادبیات و یک آموزگار مقطع ابتدایی، شغل خود را در پاک‌سازی عمومی دولتی در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته از دست داده و به همین دلیل دست به اعتصاب غذا زدند .

در یک‌سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن از کارکنان نهادهای دولتی تعلیق و یا از کار برکنار شده اند و حدود ۵۰ هزار تن نیز در انتظار محاکمه خود هستند.

 

بیشتر بخوانید :

 

 

پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد

پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: