محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی بیمارستان مرکزی هرات در گفتگویی به تلویزیون چکاد گفت که بخش صحت روانی این بیمارستان روزانه میزبان دست کم ۲۰ بیمار روانی است.

 

به گفته مسئولان بیمارستان مرکزی هرات ۵۰ درصد از مراجعه کنندگان بخش صحت روانی این بیمارستان را زنان تشکیل می‌دهند.

آقای شیرزی می گوید که یک از عوامل دچار شدن زنان به مشکلات روانی، خشونت های خانوادگی تشخیص شده است.

معلومات ارائه شده نشان می دهد که بیشتر این زنان از نوعی “افسردگی” رنج می برند که برای درمان آنها به زمان زیادی نیازاست.

هم اکنون در بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی هرات که ۵ سال پیش به فعالیت آغاز کرده است، ۳ داکتر برای مشوره دهی به بیماران روانی فعالیت دارند.

جنگ ،سنت ها و باورهای قدیمی حاکم بر جامعه بستری مناسب برای ایجاد و رشد انواع بیماری های روحی و جسمی است که دامنگیراکثر ساکنان مناطق جنگ زده میشود و زنان که قشر آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند بیشترین ضربه را متحمل می شوند.

 

بیشتر بخوانید:

 

پنجاه درصد مراجعه کنندگان بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی هرات زنان هستند

پنجاه درصد مراجعه کنندگان بخش صحت روانی بیمارستان مرکزی هرات زنان هستند