فعالان مدنی و فرهنگیان با ارسال نامه‌ای به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته‌اند که همایون زارعان در اعتصاب غذایی قرار دارد و وضعیت جسمانی او رو به وخامت می‌رود.

در این نامه تصریح شده است که آقای زارعان به دلیل تهدیدات امنیتی و سیاسی نمی‌تواند به ایران بازگردد و باید به کشور سومی ارجاع داده شود.

آقای زارعان پیش‌تر نیز از سازمان ملل خواسته بود که او را به کشور سومی بفرستند تا بتواند مدارک پناهندگی آن کشور را دریافت کند.