منابع امنیتی در میدان هوایی هرات می‌‌گویند که ۴ نفر را به ظن انتقال مواد مخدر از میدان هوایی بازداشت کرده اند.

 

«محمد ناصر نیکنام» فرمانده پلیس سرحدی میدان هوایی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که از بین این ۴ نفر ۱نفرکه مواد مخدر را در بطن اش پنهان کرده بود هنوز مواد از بدنش دفع نگردیده و در بیمارستان بستر می‌باشد .

به گفته نیکنام، از نزد این افراد چهار کیلوگرام هرویین که در بکس‌های سفری خویش جابجا کرده بودند بدست آمده است.

وی افزود که طی یک ونیم ماه گذشته ۲۶ نفر قاچاقبر مواد مخدر را که بیشتر آنان مواد را دربدنشان پنهان کرده بودند همراه با ۱۷ کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده اند.

 

بیشتر بخوانید:

پلیس 4 قاچاقچی مواد مخدر را در میدان هوایی هرات بدام انداخت

پلیس ۴ قاچاقچی مواد مخدر را در میدان هوایی هرات بدام انداخت