پلیس هرات 950 هزار کلدار پاکستانی پول سیاه را ضبط نمود

پلیس هرات ۹۵۰ هزار کلدار پاکستانی پول سیاه را ضبط نمود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :