پلیس هرات 2 فرد متهم به نگهداری سلاح غیر قانونی دستگیر کرد

پلیس هرات ۲ فرد متهم به نگهداری سلاح غیر قانونی دستگیر کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :