پروژه‌ای به ارزش 22.1 میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

پروژه‌ای به ارزش ۲۲٫۱ میلیون دالر در ننگرهار افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :