رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می‌گوید که پرونده ۵ وزیر متهم به فساد از دادستانی کل به دادگاه عالی فرستاده شده است.

 

یما ترابی، رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفته که پروند این وزیران در دادستانی کل تکمیل و به دادگاه عالی فرستاده شده است.

وی جزییات بیشتری در این باره ارائه نکرد.

در همین حال جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل با تایید این خبر گفته که پرونده‌های جرایم ناشی از فساد اداری این وزیران به دادگاه عالی فرستاده است.

آقای رسولی نیز از افشای نام این وزیران خودداری کرده است.

گفتنی است که نزدیک به ۵ ماه پیش، برای اولین بار دادگاه یک وزیر، به اتهام سوء استفاده و فساد اداری در کابل برگزار شد.

 

بیشتر بخوانید:

پرونده پنج وزیر پیشین به دادگاه عالی فرستاده شده است

پرونده پنج وزیر پیشین به دادگاه عالی فرستاده شده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: