به اساس گزارش‌ها، رییس‌جمهور غنی پس از سفر به کشورهای استرالیا، اندونزی و سنگاپور، بامداد امروز به کشور رسیده است.
به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی در این سفر با مقام‌های بلندرتبه و بازرگانان این سه کشور، دیدار و گفتگو کرده است.
آقای غنی از بازرگانان این سه کشور خواسته است که در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و معادن گام بردارند.
با این وجود، رییس‌جمهور غنی به بازرگانان خارجی تعهد سپرده است که در راستای همکاری با بازرگانان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

 

پایان سفر رییس‌جمهور غنی به کشورهای استرالیا، اندونزی و سنگاپور

پایان سفر رییس‌جمهور غنی به کشورهای استرالیا، اندونزی و سنگاپور

این مطلب را به اشتراک بگذارید: