پاکستان بار دیگر مهلت بازگشت مهاجران افغان را تمدید کرد

پاکستان بار دیگر مهلت بازگشت مهاجران افغان را تمدید کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :