زمزمه استقرار زلمی خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژه امریکا در افغانستان

 زمزمه استقرار زلمی خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژه امریکا در افغانستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :