خلیل‌زاد: جوانب دخیل صلح افغانستان به یک توافق نزدیک شدند

خلیل‌زاد: جوانب دخیل صلح افغانستان به یک توافق نزدیک شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :