سقوط ۷ پاسگاه امنیتی از سوی پیکارجویان طالب در تخار

سقوط ۷ پاسگاه امنیتی از سوی پیکارجویان طالب در تخار

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :