وقوع انفجاری نسبتاً مهیب در نزدیکی کمیسیون انتخابات کابل

وقوع انفجاری نسبتاً مهیب در نزدیکی کمیسیون انتخابات کابل

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :