ولسوالی "بل‌چراغ" فاریاب از کنترل حکومت خارج شد

ولسوالی “بل‌چراغ” فاریاب از کنترل حکومت خارج شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :