وقوع انفجاری در هرات 3 زخمی بر جای گذاشت

وقوع انفجاری در هرات ۳ زخمی بر جای گذاشت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :