مسدود بودن مکاتب ولسوالی های فراه نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است

مسدود بودن مکاتب ولسوالی های فراه نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :