مسدود شدن بیش از ۲۰ مکتب در ولایت پکتیا

مسدود شدن بیش از ۲۰ مکتب در ولایت پکتیا

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :