خیر النسا غمی، یکی از اعضای شورای ولایتی تاکید کرده است که باید در راستای بهبود وضعیت صحی زنان این ولایت اقداماتی روی دست گرفته شود.

این در حالی است که مسوولان اداره صحت عامه ولایت نیمروز نیز این چالش‌ها و کمبودها را تایید می‌کنند.

مسوولان اداره صحت عامه افزوده‌اند که به دلیل نبود نیروی کافی و کمبود بودجه، دسترسی به مناطق دوردست برای آن‌ها دشوار است.