وضعیت امنیتی ولسوالی های ادرسکن و شیندند بررسی شد

وضعیت امنیتی ولسوالی های ادرسکن و شیندند بررسی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :