محمود بلیغ وزیر فواید عامه می‌گوید خط آهن ترکمنستان و افغانستان حجم مبادلات بارگانی میان دو کشور را تا سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱ میلیون تُن افزایش خواهد داد.
آقای بلیغ افزود: ” با تمدید خط آهن آقینه و اندخوی حجم مبادلات وکالاهای بازرگانی در کشور به بیش از پنج میلیون تن در سال خواهد رسید”.
به گفتۀ آقای بلیغ، اداره خط آهن افغانستان عضویت اداره بین المللی خط آهن جهانی و عضویت کشورهای مشترک المنافع را دارد که هیچ گونه ممانعت در مورد بارگیری، انتقال کالاها و مسافر بری در هیچ مسیر خط آهن وجود ندارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: