وزیر شهرسازی اعلام کرده که با همکاری بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت مالیه تلاش دارد تا زمینه دریافت وام بلند مدت را برای خرید خانه برای شهرواندان فراهم کند.
سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی گفته با مسئولان بانک ملی و بانک مرکزی افغانستان درباره دادن وام‌های بلند مدت به مردم صحبت کرده‌است.
به نوشته او ساختار اولیه سیستم اعطای وام بلند مدت توسط بانک ملی تهیه و برای تصویب به بانک مرکزی سپرده شده‌است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: