12 پیکار جوی طالب در بادغیس کشته شده اند

۱۲ پیکار جوی طالب در بادغیس کشته شده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :