ولسوال نام نهاد پیکارجویان طالب در بادغیس کشته شد

ولسوال نام نهاد پیکارجویان طالب در بادغیس کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :