وزیر دفاع امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد

وزیر دفاع امریکا با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :