وزیر دفاع آمریکا در سفر غیرمنتظره وارد کابل شد

وزیر دفاع آمریکا در سفر غیرمنتظره وارد کابل شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :