وزیر داخله می‌گوید که آمادگی‌ها برای تأمین امنیت پروژه تاپی که قرار است به زودی آغاز شود، گرفته شده است.

 

ویس احمد برمک، وزیر داخله کشور در دیدار با جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع این موضوع را مطرح کرده و به وی معلومات داده است.

برمک از پلان امنیتی شهر کابل نیز به فرمانده عمومی حمایت قاطع معلومات داده و گفته است که با تشریک مساعی سایر نهادهای امنیتی، آماده تطبیق پلان امنیتی شهر کابل است.

به گفته او، در این پلان چهار نوار امنیتی جهت تامین امنیت بهتر در شهر کابل در نظر گرفته شده است.

برمک همچنان گفته است که اکنون تغیراتی که در سطح رهبری حوزه‌های امنیتی پلیس شهر کابل  بوجود آمده، نیز بخشی از پلان امنیتی کابل بوده است.

سپس جنرال نیکلسون گفته است که از برنامه‌های وزارت امور داخله به ویژه پلان امنیتی شهر کابل، حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.

وی افزوده که ما آماده هستیم زمینه برنامه‌های آموزشی و تخصصی را برای مسئولین حوزه‌های امنیتی پلیس کابل فراهم کنیم.

 

بیشتر بخوانید:

وزیر داخله: آمادگی برای پروژه تاپی گرفته شده است

وزیر داخله: آمادگی برای پروژه تاپی گرفته شده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: