«علی احمد عثمانی» از وظیفه اش برکنار شد

«علی احمد عثمانی» از وظیفه اش برکنار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :