عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور اعلام کرده است که به دلیل وضعیت صحی اش از وظیفه‌اش کناره‌گیری کرده است.
آقای باری در صفحه فیسبوک خود متن استعفانامه خود را که به رئیس جمهوری افغانستان فرستاده، منتشر کرده است.
هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که آقای جهانی ده روز پیش استعفانامه خود را به رئیس جمهوری افغانستان تقدیم کرده، ولی تا اکنون ریاست جمهوری پاسخی به او نداده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: