دولت در 3سال بیش از 14 میلیارد افغانی عواید مخابراتی داشته است

دولت در ۳سال بیش از ۱۴ میلیارد افغانی عواید مخابراتی داشته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :