برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان اداره های مستوفیت ولایت های حوزه غرب کشور در هرات راه اندازی شد.

 

در این برنامه کارمندان بخش عواید، اداره های مستوفیت ولایت  های حوزه غرب کشور، اشتراک کرده اند.

برنامه که به منظور ارتقای ظرفیت این کارمندان در بخش های یکسان سازی اجرات و اجرای تعدیلات قوانین مالیاتی، امروز در هرات راه اندازی شد.

فایقه علی‌زاده، رییس مستوفیت هرات می گوید که برگزاری این چنین برنامه ها، گامی به سوی شگوفا شدن ظرفیت ها، شناخت، استعداد ها و بهتر کارکردن کارمندان است.

بعضی از کارمندان مستوفیت هرات هم نسبت به راه اندازی این برنامه خوشبین هستند.

رشاد رنجبر روحانی، مدیر عمومی تطبیق قوانین و تحصیل مالیات مستوفیت ولایت هرات باورمند است که چنین برنامه ها، روند شفافیت در کار و واقع بینانه عمل کردن کارمندان با مردم را بیشتر می سازد.

یکی دیگر از اهداف راه اندازی این برنامه، یکسان سازی اجرات میان ولایت های درجه یک و درجه دو و اجرای پروسیجرهای جدید عواید و مصرف بودجه عنوان شده است.

عبدالصبور انوری، کارمند  مستوفیت ولایت نیمروز می گوید که راه اندازی این برنامه در زمینه کاهش فساد اداری نیز کمک می کند.

او خواهان برگزاری برنامه های بیشتری از سوی مقام های مرکزی در این زمینه است.

محمد انیس پناه، رییس انسجام و انکشاف وزارت مالیه کشور می گوید که به منظور تبادل تجارب کارمندان بخش عواید مستوفیت ها در زون غرب، این برنامه را راه اندازی کردند.

این برنامه برای پنج روز در هرات ادامه میابد.

برنامه ی که به منظور بهبود وضعیت کاری در اداره های مستوفیت ولایت های حوزه غرب از سوی وزارت مالیه، در مقر مستوفیت ولایت هرات راه اندازی شده است.

 

بیشتر بخوانید:

وزارت مالیه در تلاش برای ارتقای ظرفیت کارمندان مستوفیت ها در حوزه غرب

وزارت مالیه در تلاش برای ارتقای ظرفیت کارمندان مستوفیت ها در حوزه غرب

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: