وزارت صحت عامه کشور می‌گوید که در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۶ آنان ۸۴ پروندۀ فساد اداری را به دادستانی کل فرستاده اند.

 

مسئولان این وزارت هنگام اعلام راهبرد جدید مبارزه با فساد امروز می‌گویند که در هماهنگی با کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ۱۱۵ نقطۀ آسیب‌پذیر را در این وزارت صحت یافته‌اند و بر بنیاد این یافته‌ها راهبرد جدید را ترتیب داده اند.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت  از شهروندان می‌خواهد که برای مبارزۀ جدی با فساد اداری با آنان همکاری کنند.

وزیر صحت عامه کشور می‌گوید که بر بنیاد این راهبرد اگر موضوع قانونمندی، مبارزه با فساد و نظارت مردم از روند کاری نهادهای صحی در نظر گرفته شود، فساد در این وزارت نابود خواهد شد .

 

بیشتر بخوانید :

وزارت صحت عامه صاحب راهبرد مبارزه با فساد اداری شد
رییس پیشین تربیه معلم و معارف هرات به اتهام فساد اداری بازداشت شد

 

وزارت صحت عامه افغانستان از معرفی 84 پرونده فساد به دادستانی کل خبر می‌دهد

وزارت صحت عامه افغانستان از معرفی ۸۴ پرونده فساد به دادستانی کل خبر می‌دهد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: