وزارت امور داخله کشور گفته که در اداره توزیع تذکره الکترونیکی هیچ شهروند پاکستانی کار نمی‌کند و نشر گزارش‌ها در این خصوص صحت ندارد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این وزارت آمده است، اخیراً برخی از رسانه‌های چاپی گزارش‌هایی را در مورد اینکه گویا یک شهروند پاکستانی به نام گل سیار در بخش مالی اداره توزیع تذکره الکترونیکی کشور کار می‌کند و دارای معاش بلند است، پخش کرده یودند.
بر اساس خبرنامه، اداره توزیع تذکره الکترونیکی این ادعا را بی‌اساس دانسته و در این اداره هیچ شهروند پاکستانی کار نمی‌کند.
در خبرنامه آمده است، اداره توزیع تذکره الکترونیک متشکل از افراد کار فهم داخلی و متعهد به منافع ملی است.
در این خبرنامه از رسانه‏‌های کشور خواسته‌شده تا در هنگام نشر مطالب به اصول اساسی خبرنگاری توجه نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: