غنی: تمام موارد فتوای عالمان دین به اجرا گذاشته شود

غنی: تمام موارد فتوای عالمان دین به اجرا گذاشته شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :