غنی: برای رسیدن به صلح به اجماع اقشار مختلف مردم ضرورت است

غنی: برای رسیدن به صلح به اجماع اقشار مختلف مردم ضرورت است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :