رییس جمهور غنی: از مردم می خواهم تا در انتخابات سهم فعال بگیرند

رییس جمهور غنی: از مردم می خواهم تا در انتخابات سهم فعال بگیرند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :