دلبر نظری، وزیر امور زنان در برنامه آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان، خواستار عضویت زنان در شورای علمای کشور از سوی دولت شد.
او گفت که وزارت امور زنان اولین گروه ۱۰ نفری زنان با تحصیلات دینی را معرفی می‌کند تا عضویت شورای علمای کشور را به‌دست آورند.
محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور در این برنامه گفت که تقاضای عضویت زنان در شورای علما را در جلسه فوق‌العاده کابینه در میان می‌گذارد.
در حال حاضر، زنان و دختران از پیشبرد امور دینی در جامعه و عضویت در شورای علما محروم هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: