بر اساس گزارش ها دو نماینده جوان هنگ کنگ به روز چهارشنبه با بی توجهی به حکم یک قاضی که ورود آن دو به پارلمان جدید هنگ کنگ را موقتا ممنوع کرده است، وارد پارلمان شدند.
یان وای چینگ و باجیو لِئونگ برغم درخواست رییس حامی چینِ پارلمان که خواهان خروج آن دو از پارلمان بود، اصرار داشتند تا مراسم ادای سوگندشان اجراء شود.
علاوه بر تقابل نمایندگان مخالف و هوادار پکن، هرج و مرج و اختلال در جلسه روز چهارشنبه پارلمان، در بیرون از آن نیز هزاران نفر از حامیان سیاست های چین تجمع کردند و علیه دو نماینده جوانی که خواهان خودمختاری بیشتر برای هنگ کنگ هستند، شعار سر دادند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: